Lokalbestyrelsen

Glen Madsen

Lokalformand

Nina Weber

Bestyrelsesmedlem

Søren Kibsgaard

Bestyrelsesmedlem

Yvonne Thyrring

Bestyrelsesmedlem

Nicolas Flemming Lund

Bestyrelsesmedlem