Skip to content

Lad os udløse potentialet

Borgerforslagsartikel

Hørsholm er en skøn by med en fantastisk beliggenhed og mange initiativrige borgere. Desværre får vi slet ikke nok ud af de muligheder, vi har. Det nuværende flertal i byrådet er kørt træt og bruger flere kræfter på at fastholde magten end på at udløse kommunens fantastiske potentiale.

Det vil vi i Dansk Folkeparti lave om på.

Hørsholm skal være børnefamiliernes førstevalg i det københavnske opland. Det er herigennem, at vi sikrer en ressourcestærk fremtid. Ser man på folkeskolernes trivsels- og karaktermålinger, ligger Hørsholm i den absolutte top, men tager man i betragtning, at langt de fleste børn i Hørsholm kommer fra netop ressourcestærke familier, løfter vi faktisk børnene mindre end først antaget.

Dette faktum ønsker vi at ændre med en række mærkesager inden for børne-, unge- og fritidsområdet.

Børn i Hørsholm skal f.eks. have mulighed for en endnu bedre start på livet og en opvækst med udfordringer og muligheder.

Desuden skal kommunens mange initiativrige have en kommunalbestyrelse med mere fart på, så stem på et parti, der ikke er kørt træt, men vil slås for at udløse potentialet.

Egns Museet